پوهنځی کمپیوتر ساینس

معرفی پوهنځی کمپیوتر ساینس

رشته کمپیوتر ساینس از جمله رشته‌های معاصر و امروزی است که در اکثر از ارگان‌های دولتی و خصوصی در عرصه‌های مختلف با استفاده از انواع و اقسام مهارت‌های تکنیکی کاربردی قابل استفاده بوده و از جمله علوم مهم امروزی در عرصه تسریع انجام وظایف، تعلیم اشخاص‌های مسلکی در بخش تولید نرم افزار‌های مختلف چون نرم افزار‌های امنیتی، نرم افزار‌های شبکه‌ای، نرم افزار‌های سیستم‌های معلوماتی و... به شمار می رود.

علوم کمپیوتری مانند تكنالوژي معلوماتي، سیستم‌های معلوماتی، پروگرام سازی و ساختن بانک اطلاعات در عرصه‌های مختلف مانند علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم طبی، علوم نظامی، اقتصاد، زراعت، امنیت و آموزش و پرورش، دگرگونی‌های عمیقی  را به بار آورده است. پيشرفت‌هاي كنوني، مدیون تكنالوژي معلوماتي مي‌گردد كه جهان پهناور را به يك دهكده‌ي كوچك مبدل ساخته است. ایجاد این دانشکده یک گام ارزنده در راستای ترقی و رفع نیازمندی‌های کشور و مردم این سرزمین بوده و با جذب بیشتر داوطلبان و ارائه تحصیلات عالی با کیفیت، تعهد پیشگام را در این راستا نیز برآورده میسازد که دانشکده کمپیوتر ساینس منحیث یک دانشکده مستقل در چوکات تحصیلات عالی پیشگام نظر به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی به منظور تعلیم اشخاص مسلکی و ترویج رشته کمپیوترساینس مطابق مقتضیات عصر، غنامندی کمپیوتر ساینس و یک زیر بنای خوب برای تحصیلات بلندتر و بهتر تأسیس شده است.

دانشکده کمپيوتر ساينس در سال 1397 در چوکات تحصیلات عالی پیشگام ایجاد گردیده که دارای سه  دیپارتمنت (مدیریت شبکه، مدیریت دیتابیس و انجنیری نرم افزار) میباشد. بیشتر از 350  محصل در این دانشکده درس میخوانند.

 

دیدگاه

امروزه جامعه ما تا اندازه چشم‌گیری پا در عرصه علوم مختلف و تکنالوژی معاصر گذاشته است و می‌کوشد تا زندگی خویش را از میتودهای مختلف تقویه کرده و سیستم مدیریت زندگی‌شان را آسان‌تر بسازند، بنا براین با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور و شوق جوانان از طبقه ذکور و اناث در تحصیل اکثریت از مراکز آموزشی کوشیدند تا یک مکان تعلیمی را برای یادگیری تکنالوژی ایجاد نمایند که در این راستا تحصیلات عالی پیشگام نیز توانسته است تا دانشکده کمپیوتر ساینس را نظر به لزوم دید و ضرورت جامعه ایجاد نماید.

بنا براین دانشکده کمپیوتر ساینس با در نظر داشت استادان کادری که در هر سه دیپارتمنت دارند با سهولت‌های دست داشته خویش خدمات تحصیلی بهتر را برای قشر جوان این مملکت در عرصه تکنالوژی فراهم خواهد نمود و همچنان دانشکده کمپیوتر ساینس از منابع ذیل برای ایجاد سهولت خدمات تحصیلی برای محصلین خویش استفاده می‌نماید.

·      ایجاد برنامه‌های آموزشی برای محصلان

·      برنامه‌ریزی سیمنارهای علمی و تخصصی

·      معرفی محصلان در ارگان‌ها خصوصی و نیمه دولتی برای دوره کار آموزی

·      استخدام محصلان در دانشکده منحیث کار آموز

·      برگزاری تریننگ‌های مفید با در نظر داشت اهمیت آن در تمام ارگان‌ها

·      ایجاد پروسه امتحان و کلاس آزمایشی در استخدام استادان

·      فرصت تحصیل بر قشر مستضعف جامعه

·      ایجاد کورس‌های تقویتی برای محصلان

·      داشتن کمپیوتر لب مجهز

·      داشتن منابع درسی الکترونیکی

·      داشتن سافت ویرهوز

 

رسالت

·      پیشکش نمودن برنامه‌های عالی و پرکیفیت در بخش کمپیوتر ساینس و برنامه‌های کمپیوتری به شکل تئوریک و عملی و استفاده از آن در حل مشکلات روزمره

·      تعلیم نمودن محصلان متخصص در بخش مدیریت شبکه و دیتابیس

·      مساعد نمودن محیط تعلیمی دوستانه برای محصلان و تقویه نمودن روحیه همکاری بین محصلان و دیپارتمنت

·      بالا بردن مهارت‌های تحقیقی محصلان در بخش تحقیقات علمی با استفاده از تکنالوژی‌های روز

·      پیشکش نمودن انواع از تریننگ‌های کاربردی برای محصلان هر دو دیپارتمنت

·      فراهم نمودن فرصت‌های انکشاف مسلکی به شکل سیستماتیک و دوامدار به تمام اعضای دیپارتمنت و محصلان

ارزشها

تحقیق معیاری، تدریس با کیفیت، شایسته سالاری، استفاده از تکنالوژی.

اهداف آموزشی

نظر به شرایط و موجودیت علوم و تکنالوژی معاصر، هدف عمده و اساسی دانشکده کمپیوتر ساینس، تعلیم اشخاص مسلکی در بخش برنامه نویسی و تولید نرم افزار به زبان‌های مدرن و جدید برنامه نویسی و در بخش مدیریت و امنیت شبکه‌های کمپیوتری (شبکه‌های سیم‌دار و بی‌سیم) می‌باشد. بنا بر این اهداف آموزشی این دانشکده در نقاط ذیل خلاصه شده می‌تواند.

·      تدریس تئوری‌های اساسی و مسلکی در بخش‌های مختلف علوم کمپیوتری و توانایی فارغ‌التحصیلان این رشته در تطبیق و عملی نمودن این تئوری‌ها با استفاده از وسایل و تخنیک‌های موثر برای تشخیص، دیزاین، تطبیق و محافظت سیستم‌های مختلف کمپیوتری.

·      ایجاد قدرت تحلیل و ارزیابی مسائل و تعیین نمودن راه حل‌های موثر در وقت معین و داشتن مهارت‌های ارتباطی با دیگران به اشکال مختلف و توانایی کار در پروژه‌های فردی و گروپی برای دیزاین شبکه‌های کمپیوتری (سیم‌دار و بی‌سیم)، ساختن بانک اطلاعات و همچنان دیزاین نرم افزار‌های مختلف با استفاده از مروج ترین زبان برنامه نویسی با طراحی سیستم‌های امنیتی بهتر.

شیر کردن :